Юридическо лице Видове Правоспособност и дееспособност
12 стр.

Юридическо лице. Видове. Правоспособност и дееспособност.

Възникване, идеална цел - сдружения и фондации. Юридически лица със стопанска цел. Търговски дружества. Видове. Учредяване, преобразуване и прекратяване. Правна сделка. Понятие. Видове...
dannyboy
0 0