Ценова политика на Пловдив-БТ АД
81 стр.

Ценова политика на „Пловдив-БТ” АД

Ценообразуването заема централно място в системата на икономическите лостове и е регулатор на пазарната стопанска цена. То е един от основните критерии за вземане на управленски решения въз основата на съизмерването на икономическите процеси и явления.
messi
0 0
Юридическо лице Видове Правоспособност и дееспособност
12 стр.

Юридическо лице. Видове. Правоспособност и дееспособност.

Възникване, идеална цел - сдружения и фондации. Юридически лица със стопанска цел. Търговски дружества. Видове. Учредяване, преобразуване и прекратяване. Правна сделка. Понятие. Видове...
dannyboy
0 0