Същност и видове статистически изследвания
8 стр.

Същност и видове статистически изследвания

Статистическо изследване наричаме процеса на събиране, обобщаване и анализ на данни за проявлението на интересуващи ни масови явления и процеси с цел получаване на подходящи обобщаващи характеристики за описание на състоянието или развитието на тези...
daniche90
16 2
Работна сила на страната - състав заетост тенденции
19 стр.

Работна сила на страната - състав, заетост, тенденции

Една от основните задачи на макроикономическите статистически изследвания е да се даде количествена характеристика на броя и състава на работната сила на страната....
mOn
3 2
Статистически изследвания
14 стр.

„Статистически изследвания”

Брутният вътрешен продукт (БВП) е съвкупността от стойността на крайните стоки и услуги, произведени на територията на дадена страна независимо от това дали факторите на производство са собственост на бизнеса в съответната страна или са собственост на чуж
messi
0 0
Емпирични изследвания на типовете организационна култура и лидерските стилове на управление
19 стр.

Емпирични изследвания на типовете организационна култура и лидерските стилове на управление

Dанните, получени след употребата на двата въпросника, разработени върху теоритичните предпоставки на Cameron и Quinn, бяха подложени на математико-статистически обработка с помощта на програмата SPSS...
dannyboy
0 0
Статистически изследвания в икономиката
2 стр.

Статистически изследвания в икономиката

Същност и задачи – статистиката е универсална методология за изследване на масови явления. С нейното използване въз основа на емпирични факти се проверяват теоретични постановки на дадена конкретна научна област.
messi
1 0
Статистически софтуер за социално-икономически изследвания SPSS
35 стр. очаква одобрение

Статистически софтуер за социално-икономически изследвания (SPSS)

Общият вид на редактора на данни в SPSS е подобен на добре познатия продукт Microsoft Excel. Софтуерният продукт се състои от няколко прозореца, които се отварят и затварят отделно. Основните са два:
messi
0 0