Сравнителен анализ на неокейнсианския монетарния и неокласическия теоретичен модел
7 стр.

Сравнителен анализ на неокейнсианския, монетарния и неокласическия теоретичен модел

Неокейнсианството се заражда през 70-те години на 20-ти век, като си поставя за цел да обнови икономическата теория и практика в условията на държавно-монополистическо регулиране...
cblock
1 0
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НЕОКЕЙСИАНСКИЯ МОНЕТАРНИЯ И НЕОКЛАСИЧЕСКИЯ ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ
14 стр.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НЕОКЕЙСИАНСКИЯ, МОНЕТАРНИЯ И НЕОКЛАСИЧЕСКИЯ ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ

Неокейнсианския, монетарния и неокласическия са имали и продалжават да имат голямо влияние върху макроикономическата политика на правителствата през последните години.
messi
1 0
Пенсионна система в България и Италия Сравнителен анализ
75 стр.

Пенсионна система в България и Италия. Сравнителен анализ.

Теоретичен анализ на същността на социалното осигуряване и отделните видове по степени на ефективност, както и на базата на практически пример със системата на пенсионно осигуряване в Италия...
cblock
0 0
Сравнителен анализ на неокейнсианския монетарния и неокласическия теоретичен модел
7 стр.

Сравнителен анализ на неокейнсианския, монетарния и неокласическия теоретичен модел

Историята на икономическата наука възниква с натрупването на достатъчен опит в икономическия живот, чийто обогатяващи се форми и връзки се превръщат в предмет на научно осмисляне и теоретизиране....
mOn
36 0
Сравнителен анализ на системите за разплащания чрез интернет в България
61 стр.

Сравнителен анализ на системите за разплащания чрез интернет в България

Анализ (теоретичен и практически) на електронната търговия в частност в България, видовете електронни интернет транзакции в българските търговски банки, изградените системи за сигурност и минимизиране на риска при транзакциите...
ndoe
0 0