Диаграма спектър-светимост
12 стр.

Диаграма "спектър-светимост"

звездите не са хаотично пръснати в пространството на такава диаграма. Голяма част от звездите – 90% се разположили в ивица, наречена Главна последователност , в горната лява част на която се разполагат звездите бели и сини гиганти.....
dannyboy
50 0
Диаграма Спектър-светимост
12 стр.

Диаграма "Спектър-светимост"

Зависимостта между светимостта и спектралния състав на светлината на звездите се изразява в диаграма, известна в астрономията като диаграма спектър-светимост или диаграма на Херцшпрунг-Ръсел (ХР-диаграма)...
lubega
298 16