Антигона - нравствените повели на сърцето
2 стр.

Антигона - нравствените повели на сърцето

Антигона Увод:Трагедията "Антигона" на Софокъл е прослава на атинската демокрация. Творбата представя сблъсъка между законността и моралните задължения, като конфликт между двама от героите Антигона и Креон...
mOn
13 2
Антигона на Софокъл естествената мярка на една велика трагедия
15 стр.

“Антигона” на Софокъл – естествената мярка на една велика трагедия

Общият и конкретноисторическият смисъл на “Антигона”. Творчеството на Софокъл е естетическият връх в развитието на гръцката класика, най - точният израз на принципите на класическото изкуство в еволюцията на
admin
4 0
Антигона на Софокъл - естествената мярка на една велика трагедия
17 стр.

"Антигона" на Софокъл - естествената мярка на една велика трагедия

Творчеството на Софокъл е естетическият връх в развитието на гръцката класика, най-точният израз на принципите на класическото изкуство в еволюцията на атическата трагедия.
emoto_92
3 0
Власт и морал в Антигона
3 стр.

Власт и морал в Антигона

Софокъл е автор на много трагедии. Той живее и твори през V век пр. Хр., когато театърът взима дейно участие в решаването на основните въпроси на времето. Типично за Софокъл е въвеждането на трети артист, с което повишава броя на....
ndoe
206 2
Антигона
3 стр.

Антигона

Софокъл има славата на автор, който идеално образцово осъществява модела за антична трагедия. Класически пример за такава антична трагедия е Антигона. Пиесата има традиционна структура: пролог, пет епизода, пет стазима и екзод. Прави впечатление...
ivan40
2 0
Коментар върху монолога на Антигона от ІV епизод на трагедията Антигона от Софокъл
1 стр.

Коментар върху монолога на Антигона от ІV епизод на трагедията "Антигона" от Софокъл

След перипетиите и сблъсъците, пред които Софокъл е изправил своите герои в развитието на действието, финалният монолог на Антигона е заключителният акорд, даващ представа за прекрасния образ на девойката. Всички качества, на които зрителят се е...
nezabravima
46 1