Комуникационна политика на фирма
17 стр.

Комуникационна политика на фирма

Съдържа кратка история на фирмата, предимстава които дава фирмата и някой от елементите на комуникационни микс, обобщение на силните и слабите страни, иновации и основните участниди в рекламния процес...
admin
136 10
SWOT анализ на БДЖ в България
10 стр.

SWOT анализ на БДЖ в България

Анализът на БДЖ е основа за оценка на силните и слабите й страни към момента и на възможностите и заплахите за бъдещото й развитие. Те следва да бъдат отчитани при формулирането на стратегическите приоритети и мерките на транспортната политика...
dannyboy
60 2
SWOT анализ - определение същност правила за провеждане
15 стр.

SWOT анализ - определение, същност, правила за провеждане

Ролята на swot анализа е да определи и анализира силните и слабите страни на вашето планиране, както и възможностите и заплахите, които се откриват от информацията, която сте събрали...
mOn
52 5
Характеристика на финансирането и плащанията в доброволно пенсионно осигуряване
12 стр.

Характеристика на финансирането и плащанията в доброволно пенсионно осигуряване

Осигуряването на възрастните, инвалидите и социално слабите се превърна в една от най- важните дейности на развитите страни в настоящия XXI век. Социалното осигуряване е една от най- важните функции на съвременната държава...
the_magicer
0 0
SWOT анализ на хотел в Сливен
24 стр.

SWOT анализ на хотел в Сливен

Силните и слабите страни са вътрешни фактори, които създават или унищожават качество. Те могат да включват: активи, умения или ресурси, които организациите имат на разположение в противовес на конкурентите им...
gecata_maina
13 1