Ситуация по математика в детската градина
10 стр.

Ситуация по математика в детската градина

Изграждане на начална представа за височина на предметите – чрез сравняване на два еднакви предмета ,различни по височина. Запознаване с изразите "по-висок", "по-нисък" Ход на ситуацията...
mOn
408 25