Оптоелектроника и оптични комуникации
6 стр.

Оптоелектроника и оптични комуникации

Комуникационната система е система за пренасяне на информация или сигнали от едно място на друго, отстоящи на разстояние от няколко километра до няколко хиляди километра едно от друго. Оптичните комуникационни системи са тези...
messi
21 2