Серафим Йовков
2 стр.

"Серафим" Йовков

Макар и изграден върху класическата схема „беден-богат”, разказът не се припокрива с противопоставянето „добър-лош”. Това го различава от елин-пелиновите творби, защото Йовков не търси онова, което разделя хората, а онова, което ги сближава...
admin
18 0
Щедростта и любовта към човека като състояние на духа според разказа Серафим
6 стр.

Щедростта и любовта към човека като състояние на духа според разказа "Серафим"

Йовков е писател, който интерпретира човека и неговата същност чрез универсалното поле на етиката. Чрез творчеството си той разгръща идеята за нравствената красота на човека, която се основава върху способността да се прави добро...
mOn
8 0
Красотата нравствените ценности и смисълът на човешкия живот в разказите на Йовков Албена Серафим Последна радост Песента на колелетата
5 стр.

Красотата, нравствените ценности и смисълът на човешкия живот в разказите на Йовков (“Албена”, “Серафим”, “Последна радост”, “Песента на колелетата”)

За Йовков - сърцеведа и психолога, смисълът на живота е в съзиданието на красота и насладата от нейните плодове. Но красотата, през призмата на един забележителен творец има разнолики проявления. Тя е красота на тялото и очарованието на външността, така х
nicky931
23 2
В отношението към хората Серафим и Еньо разкриват различни ценности за живота - ЛИС
1 стр.

В отношението към хората "Серафим и Еньо" разкриват различни ценности за живота - ЛИС

Много са образите на чудаци в творчеството на Йовков, които разкриват прекрасното в човешката душа. Като че нарочно са прекъснати из разкази, повести, където и да е надникнем, ще сещнем приятната усмивка на една добра душа - Серафим....
ndoe
9 0
Серафим
2 стр.

"Серафим"

В разказа Йовков разказва за милостта и състраданието на главния герой. Как милосърдието към нуждаещиге се дарява тиха радост. За добротата и щедростта на един беден, "чудноват", както го е нарекъл автора, човек....
silviQ
46 3
Светът и човекът в разказите на Йовков
2 стр.

Светът и човекът в разказите на Йовков

Красотата у Йовковия човек е особена - тя не е само физическа - понякога е "невидима за очите, а се усеща със сърцето". Външно неугледни хора (Серафим, Люцкан) поразяват с нежността и чистотата на безкористната си душа. .
ndoe
6 0