Поемата Септември
9 стр.

Поемата "Септември"

През 20-те години на нашия век българската литература преживява своеобразен бум. Появява се цяло едно поколение творци, които на мястото на символистичната импресионистичната поезия създава нови оригинални експресивни и реалистични произведения....
ndoe
7 0
Експресивният художествен ритъм на бунта в поемата Септември на Гео Милев
15 стр.

Експресивният художествен ритъм на бунта в поемата „Септември” на Гео Милев

Поемата „Септември” на Гео Милев е именно този сгъстен експресивен израз на новия същностен пулс на времето от 20–те години на следвоенна България. Задъханият поетичен ритъм сякаш не догонва, а изпреварва събитията....
admin
36 0
Черти от поетиката на поемата Септември
7 стр.

Черти от поетиката на поемата "Септември"

Поетиката на "Септември" съчетава в себе си реалност и въображение, документална достоверност, фактографска предметност и живописна метафоричност, разточителност на описанията и лаконизъм на внезапно художествено обобщение...
loli
0 0
Трагизъм и оптимизъм в поемата Септември на Гео Милев
7 стр.

Трагизъм и оптимизъм в поемата "Септември" на Гео Милев

Гео Милев е вторият български автор, който след Пенчо Славейков ревизира из основи българската художествена култура. По природа бунтар, той никога не стои на едно място и непрекъснато променя естетическите и обществените си позиции...
ndoe
9 0
Производство на хартиени изделия и изделия от картон за периода януари 2000г септември 2009г
22 стр.

Производство на хартиени изделия и изделия от картон за периода януари 2000г. – септември 2009г.

Оценката на параметрите в модела се осъществява по обикновения метод на най- малките квадрати. Зависимата променлива е c17 – производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон...
admin
5 0
Трагизъм и оптимизъм в поемата Септември
10 стр.

Трагизъм и оптимизъм в поемата “Септември”

Гео Милев се вписва в едно проблемно поле на българската литература, което чертае модернистичното виждане за света и човека. За него Антон Страшимиров казва, че е “от личностите, които се раждат веднъж на сто години”. Двете списания, които издава – “Везни
nicky931
5 0
Поемата Септември в контекста навремето
6 стр.

Поемата “Септември” в контекста навремето

Първата световна война е историческа и естетическа граница в европейското културно съзнание. 20-те години на XX век не само в България, но и в Европа са време на преоценка. За България това е мъчителен период, в който трябва да се преодолеят раните след д
nicky931
4 0