Театърът на любовта- Сенки
2 стр.

Театърът на любовта- “Сенки”

Интимната лирика на П.Яворов се приема като психологически портрет на една трагична по светоусещането си личност. Затвореният кръг на противоречието между идеал и реалност формира нов поетичен свят, в който властва иреалното....
ndoe
72 2
Сенки - Яворов
2 стр.

"Сенки" - Яворов

Стихотворението "Сенки" представя символистичната поезия на Яворов. Драмата на човека и нравствено- философските проблеми са разкрито чрез експресивните средства на модернистичения изказ...
gecata_maina
298 6
3D графика
38 стр.

3D графика

Въведение в 3D графиката; Свойства на 3D графиката; Използване на компютъра за тримерна визуализация; Модели на осветяване; Сенки; Фактори оказващи влияние върху реализма и качеството на тримерните изображения; Фотореалистично оцветяване на тримерни обе
Dimova
51 9
КАМЕРНИЯТ СВЯТ НА МАРА БЕЛЧЕВА ТИХ ОЛТАР НА СЕНКИ
72 стр.

КАМЕРНИЯТ СВЯТ НА МАРА БЕЛЧЕВА – ТИХ ОЛТАР НА СЕНКИ

Най-ранните литературни усилия на жени в българската литература се появяват в публичното пространство около средата на ХІХ в. Първите женски прояви са в областта на превода.
messi
0 0
Измеренията на героичното чрез образите на големите и малките в романа Под игото
2 стр.

Измеренията на героичното чрез образите на големите и малките в романа "Под игото”

"Никой не е говорил за българския народ с толкова прости и силни думи, никой не е намерил толкова къс път към сърцата на своите читатели. Вековете ще се отместят и ще сторят път на неговите сенки, образи и видения, за да минат и да се ....
ndoe
12 0