Театърът на любовта- Сенки
2 стр.

Театърът на любовта- “Сенки”

Интимната лирика на П.Яворов се приема като психологически портрет на една трагична по светоусещането си личност. Затвореният кръг на противоречието между идеал и реалност формира нов поетичен свят, в който властва иреалното....
ndoe
72 2
Трагичната самотност на човека в Сенки
1 стр.

Трагичната самотност на човека в "Сенки"

ЛИС върху стихотворението "Сенки" на Яворов за трагичната самотност на човека. В този свят на илюзии, отражения и неяснота, човекът ще остане самотен завинаги, няма да успее да постигне желанието за близост....
lubega
17 5