КАМЕРНИЯТ СВЯТ НА МАРА БЕЛЧЕВА ТИХ ОЛТАР НА СЕНКИ
72 стр.

КАМЕРНИЯТ СВЯТ НА МАРА БЕЛЧЕВА – ТИХ ОЛТАР НА СЕНКИ

Най-ранните литературни усилия на жени в българската литература се появяват в публичното пространство около средата на ХІХ в. Първите женски прояви са в областта на превода.
messi
0 0
Аспекти на алиенацията в Сенки на ПК Яворов
2 стр.

Аспекти на алиенацията в "Сенки" на П.К. Яворов

Истинският трагически поет - това е П. К. Яворов в българската литература. Националист, революционер, търсач на метафизичното и мистичното - няма значение при всяка една от тези роли на П. К. Яворов се проявява дълбоко закодираното у ....
legolas
56 2
Сенки на Пейо Яворов
3 стр.

"Сенки" на Пейо Яворов

Истинският трагически поет - това е П. К. Яворов в българската литература. Националист, революционер, търсач на метафизичното и мистичното - няма значение - при всяка една от тези роли на П. К. Яворов се проявява дълбоко закодираното у него трагическо све
nicky931
123 5
Аспекти на алиенацията в Сенки на ПК Яворов
2 стр.

Аспекти на алиенацията в "Сенки" на П.К. Яворов

Истинският трагически поет - това е П. К. Яворов в българската литература. Националист, революционер, търсач на метафизичното и мистичното - няма значение при всяка една от тези роли на П. К. Яворов се проявява дълбоко закодираното у него
loli
4 0
Театърът на любовта- Сенки
2 стр.

Театърът на любовта- “Сенки”

Интимната лирика на П.Яворов се приема като психологически портрет на една трагична по светоусещането си личност. Затвореният кръг на противоречието между идеал и реалност формира нов поетичен свят, в който властва иреалното....
ndoe
72 2
Измеренията на героичното чрез образите на големите и малките в романа Под игото
2 стр.

Измеренията на героичното чрез образите на големите и малките в романа "Под игото”

"Никой не е говорил за българския народ с толкова прости и силни думи, никой не е намерил толкова къс път към сърцата на своите читатели. Вековете ще се отместят и ще сторят път на неговите сенки, образи и видения, за да минат и да се ....
ndoe
12 0
Сенки - Яворов
2 стр.

"Сенки" - Яворов

Стихотворението "Сенки" представя символистичната поезия на Яворов. Драмата на човека и нравствено- философските проблеми са разкрито чрез експресивните средства на модернистичения изказ...
gecata_maina
298 6