Иновации в сектор Селско стопанство
25 стр.

Иновации в сектор Селско стопанство

Икономиката на Република България през 2007 г. – първата година от членството в ЕС, се характеризира със стабилност и растеж на основните макроикономически показатели. Създаденият брутен вътрешен продукт ( БВП) през 2007 г. по пазарни цени е...
silviQ
7 2
Възгледи и теории за международното разделение на труда търговският баланс и капитала
22 стр.

Възгледи и теории за международното разделение на труда, търговският баланс и капитала

Вследствие на развитието на средствата за производство и организацията на труда се стига до обособяването на различните видове труд. На тази база икономиката се разделя на няколко основни отрасъла – селско стопанство, промишленост, транспорт, услуги
ivan40
0 0
Селско и горско стопанство на община Кирково
8 стр.

Селско и горско стопанство на община Кирково

Община Кирково е разположена върху площ от 538 кв.км. Граничи с общините Крумовград, Златоград, Джебел и Момчилград, като южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция...
Simonsita
10 0
Макроикономически показатели за обема на произведения продукт
2 стр.

Макроикономически показатели за обема на произведения продукт

В макроикономическите показателите има различия при двете методологически при двете методологически концепции на отчетността. Макроикономически показатели за продукта по СМП – включват: промишленост, строителство, селско и горско стопанство,
emoto_92
1 1