Маркетингов план
19 стр.

Маркетингов план

Настоящият маркетингов план е свързан със създаването и разработването на ваканционно селище с категоризация три звезди в град Котел, с цел развиване на екологичен, спортен, селски, архитектурно-етнографски и културно-исторически туризъм...
emoto_92
2 1
Селски туризъм
6 стр.

Селски туризъм

При анализ на данните свързани със селския туризъм, възникват множество трудности и противоречия свързани на първо място със съществуването на много дефиниции на понятието "селски туризъм"...
mOn
5 0
Възможности за развитие на селски туризъм в община Две могили
28 стр.

Възможности за развитие на селски туризъм в община Две могили

Определянето на селския туризъм, като устойчива форма на туризъм, разкрива възможността за икономически напредък на изостанали селски райони, но разположени сред непокътната природна среда...
messi
15 1
Алтернативен туризъм в България
10 стр.

Алтернативен туризъм в България

България притежава редица туристически ресурси - природни и антропогенни - благоприятстващи развитието на основните специализирани видове туризъм: планински и балнеоложки, еко-туризъм, културно-познавателен туризъм, селски и аграрен туризъм....
messi
7 0