Възможности за развитие на селски туризъм в община Две могили
28 стр.

Възможности за развитие на селски туризъм в община Две могили

Определянето на селския туризъм, като устойчива форма на туризъм, разкрива възможността за икономически напредък на изостанали селски райони, но разположени сред непокътната природна среда...
messi
15 1
Селски Туризъм в България
100 стр.

Селски Туризъм в България

Свободното време и пътуването са сред най-приятните и запомнящи се преживявания в живота на човека. Срещите, общуването и обмяната на идеи и опит лежат в основата на развитието, както на хората така и на културата им...
admin
7 1
Възможности за семеен селски туризъм в село Смилян област Смолян
15 стр.

Възможности за семеен селски туризъм в село Смилян, област Смолян

Село Смилян е разположено на двата бряга на горното течение на р.Арда в Средните Родопи. Надморската височина е 820-850 м. Отстои на 15 км. югоизточно от областния център, гр. Смолян...
messi
0 0
Селски Туризъм в България
100 стр.

Селски Туризъм в България

Свободното време и пътуването са сред най-приятните и запомнящи се преживявания в живота на човека. Срещите, общуването и обмяната на идеи и опит лежат в основата на развитието, както на хората така и на културата им...
messi
5 2