Изконното в националния живот и трайното в българския характер и душевност според разказите на Елин Пелин
10 стр.

Изконното в националния живот и трайното в българския характер и душевност според разказите на Елин Пелин

Дълбоко свързан с народа, наследил демократичните и хуманистични традиции в нашия културен живот, Елин Пелин пренася през цялото си творчество своята голяма любов към обикновените селски хора, носители на високи нравствени добродетели.
gecata_maina
3 0
Изконното в националния живот и трайното в българския характер и душевност според разказте на Елин Пелин
13 стр.

Изконното в националния живот и трайното в българския характер и душевност според разказте на Елин Пелин

Дълбоко свързан с народа, наследил демократичните и хуманистични традиции в нашия културен живот, Елин Пелин пренася през цялото си творчество своята. голяма любов към обикновените селски хора, носители на високи нравствени добродетели.
admin
9 0
Хармонията в Кумови гости - Елин Пелин
1 стр.

Хармонията в "Кумови гости" - Елин Пелин

В творчеството си Елин Пелин разглежда традиционни битови случки, а героите му са обикновени селски хора. авторът много добре разбира техните радости, тревоги, трепети и вълнения свързани с житейската им съдба....
admin
135 4
Развитие на селските райони - Летница
17 стр.

Развитие на селските райони - Летница

България е разделена на шест района за планиране (ниво NUTS 2 по европейската класификация), 28 административни области/райони (ниво NUTS 3) и 264 общини (ниво LAU 1). Въз основа на дефиницията на ОИСР за селски район...
loli
7 0