Урбанизацията като явление и процес
13 стр.

Урбанизацията като явление и процес

Урбанизацията е обективен процес, който се изразява в извънредно силното развитие на градските селища, в интензивното съсредоточаване в тях на големи маси от населението и води до съществени структурни промени в...
ivan40
11 2
Интереси на туристите
6 стр.

Интереси на туристите

Потребностите на хората от пътуване и пребиваване в туристически курорти и селища с цел потребление на природни блага, туристически стоки и услуги, с специфична индивидуална социална потребност, която определя до голяма степен конкретното...
admin
9 1
Синтактичен и семантичен анализатор на свободно изписани пощенски адреси
82 стр.

Синтактичен и семантичен анализатор на свободно изписани пощенски адреси

В практиката се наблюдава, че при въвеждането в компютър на пощенски адрес не се спазва реда на попълване и прецизно изписване на имената на селища, квартали, улици и другите съставни части.
aronn
2 0
Възникване и развитие ЗХР
12 стр.

Възникване и развитие ЗХР

Характерните за древния Рим заведенията възникват и се развиват по бълг. Земи, включени в Рим-ската империя. Край селища с мин.извори - Хисаря, Кюстендил, Ст.Загора, възникват бански комплекси със заведения за пребиваване...
loli
3 0