ДемографскиикономическииекологичнипроблемивСевероизточенприморскирайон
16 стр.

Демографски , икономически и екологични проблеми в Североизточен приморски район

Североизточният приморски регион е с широк излаз към Черно море. Той обединява областите с центрове Варна, Добрич и Шумен. крайбрежието и гр. Варна са притегателни зони за населението от вътрешността на региона. инфраструктурата...
gecata_maina
48 1
Североизточен приморски регион на България
15 стр.

Североизточен приморски регион на България

Североизточният приморски регион е разположен в североизточната част на страната и има широк излаз на черно море. североизточният приморски регион заема 19 973кв.км. – 18% от площта на страната. той обединява областите с центрове варна, добрич, шумен...
messi
3 1
География на туризма в Испания
3 стр.

География на туризма в Испания

Това е тема по геграфия на туризма. В нея е опиасно географското положение,прородни условия и ресурси,население, държавно устройство, стопанство, транспорт и туризма с отделните райони-Североизточен, Югоизточен, Южен, Балеарски и Канарски острови.
gecata_maina
23 1