Военновременната икономика на България 1939-1944г
2 стр.

Военновременната икономика на България 1939-1944г.

45.Военновременната икономика на България 1939-1944г. 46.Динамика на световния икономически процес след Втората световна война 47. Напреднали капиталистически държави след Втората световна война. Външни заеми на България...
dannyboy
9 1
Международен валутен фонд - създаване цели и задачи
10 стр.

Международен валутен фонд - създаване, цели и задачи

Преди 60 години - на 1 март 1947 г. е създаден Международния валутен фонд. МВФ е създаден от нуждата за въвеждане на стабилност в световната икономика след Втората световна война, както и за предотвратяването на финансови кризи...
ndoe
4 0
Оценка на силните и слаби страни на е търговията
72 стр.

Оценка на силните и слаби страни на е –търговията

Основното предназначение на новото понятие е да бъдат представени като цяло всички различни дейности в Интернет, възникнали и развиващи се в света на глобализиращата се световна икономика
aronn
0 0
Регионализацията в съвременната световна икономика Съотношението глобализация-регионализация
7 стр.

Регионализацията в съвременната световна икономика. Съотношението глобализация-регионализация

Тенденцията към нарастваща регионализация на икономическата дейност в рамките на съвременното световно стопанство се потвърждава от редица данни...
ivan40
16 0
Писмено задание за курсова работа quotМеждународни финансиquot - сравнителна характеристика на факторинга и форфетирането
10 стр.

Писмено задание за курсова работа "Международни финанси" - сравнителна характеристика на факторинга и форфетирането

Икономическото развитие на България и приобщаването на страната ни към общия европейски външнотърговски пазар и към глобалната световна икономика имат за последица запознаването с нови форми на икономическо сътрудничество и с тяхната юридическа...
messi
0 0
Теми по Световна икономика
61 стр.

Теми по Световна икономика

Понятие за световна икономика - взаимоотношенията и преплитането на националните икономики, които възникват с глобалното движение на стоки, услуги, капитали, труд, технологии и предприемачески модели. Включени са и множество действащи лица...
nerven
0 0
Световната криза и отражението й върху българската икономика
7 стр.

Световната криза и отражението й върху българската икономика

Световната финансова криза от 2008година е следствие от Ипотечната и Световна икономическа криза от 2007 година. Изразява се във влошаване в силна степен на основните икономически показатели на т.нар. развити страни, като е последвана от глобална рецесия.
lubega
0 0