Война и мир - животът на Лев Толстой
2 стр.

Война и мир - животът на Лев Толстой

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) е бил предпоследното от пет деца в стара и известна фамилия в Русия. Средата, в която преминава неговото детство и юношество е на високопоставеното дворянство в последния период на крепостничеството. Въпреки, че...
silviQ
13 0
Съединението с Източна Румелия 1885
15 стр.

Съединението с Източна Румелия 1885

Руско-турската война от 1877-1878 г.,довежда до възстановяването на бълг.държавност. Въпреки предварителните си договорености с Австро-Унгария и Англия, Русия принуждава султана да подпише на 03.03.1878г.Санстефанския предварителен договор...
nikolaVVV
13 0
Същност и значение на Черноморското икономическо сътрудничество за пространственото развитие на страните от Югоизточна Европа
4 стр.

Същност и значение на Черноморското икономическо сътрудничество за пространственото развитие на страните от Югоизточна Европа

На 25 юни 1992 г., държавните глави и правителствените ръководители на единадесет страни: Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна подписаха в декларация на срещата на върха в...
gecata_maina
0 0
Прибалтийски регион и държави - Естония Латвия и Литва
10 стр.

Прибалтийски регион и държави - Естония, Латвия и Литва

Прибалтийски републики - название, въведено най-напред в СССР, за бившите съветски републики край Балтийско море. Тогава към този регион са причислявали и Калинградската област на Русия...
rusev02
35 2
История на Корея от древността до династията Корьо
36 стр.

""История на Корея от древността до династията Корьо’’

Корейският полуостров се намира в Североисточна Азия.Полуостровът граничи на север с Китайската народна Република и Русия, на юг с Корейския полуостров, на изток с Източно море, което го отделя от Япония, на запад с Жълто море...
loli
3 0
Анализ на Майце си
2 стр.

Анализ на "Майце си "

Христо Ботев създава елегията "Майце си" като ученик в Одеса на около седемнадесет годишна възраст. В тази негова първа публикувана творба са отразени настроенията на начеващият поет, породени от срещата с чуждият свят и с живота в Русия...
messi
4 0
Търговия между България и Русия
137 стр.

Търговия между България и Русия

Отвореността е типична характеристика на българската икономика. До преди 1989 година тя беше отворена към една сравнително затворена икономическа система (СИВ и страните от Варшавския договор), осигуряваща пласмента на произведената продукция за износ...
nerven
1 0