Деление на числата до 1000 с двуцифрено число
7 стр.

Деление на числата до 1000 с двуцифрено число

Методическа разработка на урок по математика за IV k лас Цел на урока: Да се запознаят учениците с алгоритъма за деление с двуцифрено число. Да започне формиране на умения за приложение на алгоритъма при решаване на различни задачи.
loli
729 25
Числено решаване на алгебрични уравнения и решаване на частни дефиринцални уравнения с метода на крайните разлики
21 стр.

Числено решаване на алгебрични уравнения и решаване на частни дефиринцални уравнения с метода на крайните разлики

 Числено решаване на алгебрични уравнения и решаване на частни дефиринцални уравнения с метода на крайните разлики
rusev02
4 0
Конфликти и стратегии за тяхното решаване
21 стр.

Конфликти и стратегии за тяхното решаване

Той допуска двойствена интерпретация: разрушителните последици, които може да има за участващите в него страни или за цялата система в която са разразява от една страна, а от друга страна катарзисна, когнитивна...
admin
20 3
Агресивния конкурент
3 стр.

Агресивния конкурент

Ключов момент в мениджмънта на едно предприятие са управленските решения. Освен за устойчиво функциониране и достигане на набелязаните цели, те са основно средство за решаване на възникващи проблемни ситуации...
mOn
10 1
Ръководство за решаване на задачи по Теоретична електротехника
34 стр.

Ръководство за решаване на задачи по Теоретична електротехника

Ръководството е предназначено за обучаващите се (редовно и задочно) по специалностите „Комуникационна техника и технологии” и „Компютърни системи и технологии” в националноя военен университет „Васил Левски”. То може да се използва и от обучаващи се в...
Simonsita
100 5
Оперативна комбинация Оперативно проучване Същност видове организация и тактика на провеждане
35 стр.

Оперативна комбинация. Оперативно проучване. Същност, видове, организация и тактика на провеждане.

Оперативната комбинация – разузнавателен способ, прилаган в комбинация, прилаган в рамките на полицейското разузнавателни дейности, осъществявани в съответствие с цен създава допълнителни благоприятни условия, решаване на отделни задачи на...
ivan40
45 8
Кои са най-големите пречки за решаването на конфликти в нашата страна като имаме предвид новите идеи за мирното решаване на конфликти
6 стр.

Кои са най-големите пречки за решаването на конфликти в нашата страна като имаме предвид новите идеи за мирното решаване на конфликти?

Разглеждайки въпроса, свързан с конфликтите в нашата страна и тяхното решение, придържайки се към основните идеи за мирно решаване, на първо място трябва да се определи значението на понятието конфликт...
messi
18 1