Алгоритми - пищов
1 стр.

Алгоритми - пищов

Алгоритъм-пълно,точно,еднозначно описание за последователноста от действия, които трябва да се извършат при решаване на даден клас задачи при зададени началлни данни,изменящи се в определени граници....
nerven
0 0
Курсова задача по дисциплината Количествени методи и статистика
7 стр.

Курсова задача по дисциплината "Количествени методи и статистика"

Да се състави двойствената задача на дадената изходна задача. Да се определи коя от двете задачи ще бъде с по-малък брой променливи при решаване със симплекс метода и за нея да се състави симплекс таблица, след което да се пресметнат ...
ndoe
16 1
Теория на етническия конфликт Етническият конфликт в глобализиращия се свят Управление и решаване на етнически конфликти
8 стр.

Теория на етническия конфликт. Етническият конфликт в глобализиращия се свят. Управление и решаване на етнически конфликти.

С напредването на интеграционните процеси, глобализацията на международния икономически и политически живот се утвърждава и една противоположна тенденция, която се изразява във факта...
dannyboy
0 2
Неравенства Видове неравенства Методи за решаване
18 стр.

Неравенства. Видове неравенства. Методи за решаване

Презентацията включва подробна информация за различните видове неравенства, както и полезни методи за решаването им. Презентацията се препоръчва за всички ентусиасти, занимаващи се с математика....
daniche90
61 5
ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ по химия
22 стр.

ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ по химия

С решаване на тестове и задачи, учениците придобиват навика да си служат с този език, да свързват химичните знаци в химични формули, а чрез тях да изразяват химичните процеси с химични уравнения.
aronn
29 0
Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени - план-конспект на урок по математика за 2 клас
7 стр.

Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени - план-конспект на урок по математика за 2 клас

Цел на урока: да се усвоят аритметичните действия за събиране на двуцифрени числа с едноцифрени; да се изградят умения за решаване на текстови задачи; да се формират умения за представяне на ситуации от реалния свят с математически модел...
nerven
179 29