Обективни предпоставки за възникване на политическата психология Основни теоритически концепции
9 стр.

Обективни предпоставки за възникване на политическата психология. Основни теоритически концепции

Възникаването на всяка научна дисциплина е предизвикана от потребности на нови знания за решаване на възникващите проблеми и предизвикателства..
gecata_maina
4 0
Разрешаване на конфликти между родители и деца
19 стр.

Разрешаване на конфликти между родители и деца

Оновните проблеми при взаймоотношенията между родителите и техните деца. Видове конфликти, причините за тяхното възникване, решаване на конфликти. Разликата в начина на мислене на поколенията....
loli
1 1
51 стр.

Когнитивното развитие е област от психологията, която изследва как се развиват във времето уменията за мислене, уменията за обработка на информация и решаване на проблеми, лингвистичните умения. Важно е ...
loli
4 0
Етични проблеми свързани с възпрепятствуване или ограничаване на забременяването
7 стр.

Етични проблеми, свързани с възпрепятствуване или ограничаване на забременяването

Развитието на науката навлезе много решително и в най-интимната човешка сфера, свързана със сексуалните взаимоотношения и създаването на нов живот. Заедно с това медицинската професия се изправи пред нови, сложни за решаване морални проблеми...
ivan40
7 1