Изчисляване на затворен нивелачен ход
3 стр.

Изчисляване на затворен нивелачен ход

Процес за определяне на надморските височини и превишенията на реперите, както и на точки, поставени за решаване на други геодезически или технически задачи се нарича нивелация. При измерванията първо се определят превишенията...
admin
50 0
Героят Мойсей като мяра за човешкото
2 стр.

Героят Мойсей като мяра за човешкото

Народният водач Мойсей е сложна и многопластова фигура- трудни и противоречиви са и задачите, които трябва да реши- както по отношение на хуманитарните ценности, така и при решаване на възникналите конфликти...
cblock
18 0
Възможност за решаване на транспортното обслужване с масовия градски транспорт по оста на район Владислав Варненчик- Централна градска част
7 стр.

Възможност за решаване на транспортното обслужване с масовия градски транспорт по оста на район „Владислав Варненчик”- Централна градска част

Село Владиславово е официално обявено за квартал на град Варна през 1974 г. През 1975 и 1976 г. са построени първите панелни блокове. ...
gecata_maina
0 0
Лидерство и лидерски стилове Мениджърът като лидер
31 стр.

Лидерство и лидерски стилове. Мениджърът като лидер

Лидерът е активен човек. Не е задължително той да бъде водач или първи в йерархията. Лидерът осъзнава предизвикателствата, които ситуацията му предоставя и успява да реагира, като приспособява действията на групата към решаване на задачите...
ndoe
4 2
план - конспект на урок по математика за 5 клас - лице на правоъгълен триъгълник
6 стр.

план - конспект на урок по математика за 5 клас - лице на правоъгълен триъгълник

 актуализиране на знанията за правоъгълен триъгълник.  придобиване на умения за решаване на задачи, базиращи се на формулата за лице на правоъгълен триъгълник;  учениците трябва да знаят и прилагат формулата за намиране на лице на правоъгълен триъгъл
MimiMarinova
0 0
Ръководство за решаване на задачи по Теоретична електротехника
34 стр.

Ръководство за решаване на задачи по Теоретична електротехника

Ръководството е предназначено за обучаващите се (редовно и задочно) по специалностите „Комуникационна техника и технологии” и „Компютърни системи и технологии” в националноя военен университет „Васил Левски”. То може да се използва и от обучаващи се в...
Simonsita
100 5