Методологични аспекти на екологията в образованието
12 стр.

Методологични аспекти на екологията в образованието

Принципи, които се отнасят до процесите на обучение: цялостно познаване на околната среда, единство на теория и практика при изучаване и решаване на еко логични проблеми, системност и непрекъснатост на екологичното образование...
ivan40
2 1
Държавна власт и държавна администрация
8 стр.

Държавна власт и държавна администрация

Основните бариери пред "иновирането" на държавата са: 1.Несъответсвието между глобалния мащаб на институционалните проблеми и ограничените методи и средства за тяхното решаване. 2.Фундаментални различия в равнището на соц-икономическото...
dannyboy
3 0
Демографски проблеми на съвременния свят и съвременна Европа Римски клуб
8 стр.

Демографски проблеми на съвременния свят и съвременна Европа. Римски клуб

Демографският проблем е водещ сред глобалните проблеми на човечеството в началото на 21 век, защото от неговата поява и решаване зависят появата и решаването на проблемите по изхранването, енергийната осигуреност на човечеството, екологичния проблем...
gecata_maina
7 0
Наръчник за изготвяне на проекти по европейски програми и администрации
64 стр.

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)

Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
dannyboy
1 0
Жан Пиаже теория за детското мислене и интелект
12 стр.

Жан Пиаже – теория за детското мислене и интелект

Жан Пиаже принадлежи към категорията на онези гениални учени, на които още в самото начало на изследователската им работа се е отдало да намерят главните проблеми в своята област, да набележат пътя за тяхното решаване....
admin
35 3