Международен маркетинг и одит - пазарен вход в Индия и Китай за продажба на минерална вода Девин
48 стр.

Международен маркетинг и одит - пазарен вход в Индия и Китай за продажба на минерална вода Девин

Реферат, в който се предлага цялостно изследване и проучване на вариантите за навлизане на чужди пазари (Индия и Китай) за продажба на минерална вода Девин...
lubega
3 2
Политиката на САЩ в близкия изток и значението на Израело Палестинския конфликт
47 стр.

Политиката на САЩ в близкия изток и значението на Израело – Палестинския конфликт

Цел на този реферат е да разгледа основните политически тенденции в Близкия Изток в ситуацията на студената война до днес, както и някои аспекти на социалноикономическото и културно развитие на региона. Проблемът е развит от ...
ivan40
4 0
Цифрови системи за озвучаване и ефекти
39 стр.

Цифрови системи за озвучаване и ефекти

Този реферат е предназначен, да разгледа структурата и принципа на работа на цифровата техника за озвучаване и ефекти, както и контролерите за въвеждане, извеждане и обработка на звукова информация...
nerven
0 0
Реферат по психология на обучението
35 стр.

Реферат по психология на обучението

За разлика от психологията на възпитанието, която има по-общо значение за теорията и педагогическата практика, психологията на обучението или психодидактиката се ограничава главно с психоло-гическите основи...
loli
8 1