Икономиката на република Германия
13 стр.

Икономиката на република Германия

Географско положение граници и големина. Германия е разположена в Западна Европа. На запад граничи с Xoландия, Белгия, Люксембург и Франция, а на юг - с Швейцария и Австрия, на изток с Чехия и Полша. На север достига до Северно и Балтийско море, свързани
gecata_maina
2 1
Географска характеристика на Беларус
39 стр.

Географска характеристика на Беларус

Република Беларус се намира в източната част на Европа. В западната си част тя граничи с Полша, в северно-западната с литва, в северната с Латвия, в северно-източната и източна с русия, в южната с Украйна...
messi
4 0
Държавно административно управление на полша и великобритания
23 стр.

Държавно административно управление на полша и великобритания

полша 1.обща характарестика на държавата: 1.1.държавно устройство и конституционна уредба полша е единна държава и парламентарна република с елементи на президентска демокрация....
cblock
39 0
Анализ на търговските взаимоотношения между България и страните членки на ЦЕФТА
33 стр.

Анализ на търговските взаимоотношения между България и страните членки на ЦЕФТА

На 17 юли 1998 год. се подписа споразумение за влизането ни в ЦЕФТА. За това допринесе факта, че бяха изчистени някои спорни моменти от двустранните ни отношения с Полша. На практика членството на Република България е осъществено от 01.01.1999 год....
nerven
4 0
Възможности за излизане на международния пазар - износ на захар и захарни изделия в Словакия
17 стр.

Възможности за излизане на международния пазар - износ на захар и захарни изделия в Словакия

Словакия е република в централна Европа. Тя няма излаз на море и граничи с Чехия на северозапад, с Полша на север, с Унгария на изток, с Унгария на юг и с Австрия на югозапад. От 2004, Словакия е страна- членка на европейския съюз и НАТО...
nerven
2 0