Бизнес план за разширяване дейността на автошкола
14 стр.

Бизнес план за разширяване дейността на автошкола

Включва резюме, мисия и цели, технологично осигуряване и организация на производството, маркетингов план, производствена програма, финансов план, оценка на проекта. Курсовата работа е предадена във ВТУ през 2010г...
rusev02
9 2
Анализ на стихотворението Дяволско
1 стр.

Анализ на стихотворението "Дяволско"

“Дяволско” е своеобразно “резюме” на Далчевата поетична образност.Това е творба,която залага на провокацията и я разгръща в широк естетически план.Къщата,прозореца,демоничното градско пространство очертават най-общите координати,чрез които се градят...
nicky931
123 0