Резюме на 7-ма глава Сънищата от книгата Увод в психоанализата на Чарлз Бренър
3 стр.

Резюме на 7-ма глава "Сънищата" от книгата "Увод в психоанализата" на Чарлз Бренър

В тази глава от книгата си, Ч. Бренър говори за психоаналитичната теория за сънищата, за значението им, частите на съня (латентно съдържание, механизмът на сънуване и явното съдържание). А теорията гласи: "Субективното преживяване, което се появява..
admin
11 0