Глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2012г и нейното отражение върху българската икономика Последици от кризата и антикризисни политики
11 стр.

Глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2012г. и нейното отражение върху българската икономика. Последици от кризата и антикризисни политики

Първа част – резюме на концепциите и съжденията във водещия литературен източник. Избор на глава от водещия източник, която играе ролята на рамка при изготвяне на проекта. Обосновка на направения избор. Основни области на анализ...
ndoe
0 0
Държавната намеса в икономиката - в търсене на Алтернативи
18 стр.

Държавната намеса в икономиката - в търсене на Алтернативи

Резюме: Намесата на държавата подпомага организираността на стопанството, което се проявява и чрез отстраняване дефектите на пазара. Последното намира предметен израз в нормативното...
Simonsita
5 0
Достоевски - Престъпление и наказание - резюме
3 стр.

Достоевски - "Престъпление и наказание" - резюме

“Престъпление и наказание“ е роман на руският писател Фьодор Достоевски. Историята е фокусирана върху умствените терзания и моралните дилеми на героя Родион Романович Расколников, наскоро обеднял бивш студент в Петербург, който съставя план...
admin
205 6
Бизнес план за разширяване дейността на автошкола
14 стр.

Бизнес план за разширяване дейността на автошкола

Включва резюме, мисия и цели, технологично осигуряване и организация на производството, маркетингов план, производствена програма, финансов план, оценка на проекта. Курсовата работа е предадена във ВТУ през 2010г...
rusev02
9 2
Дядо Горио - резюме
3 стр.

Дядо Горио - резюме

Основно, авторът изтъква бляскавия живот и какво се крие зад него в действителност, или лицемерието, нещастието, тоест не всичко е такова, каквото изглежда на пръв поглед. Действието се развива във Франция...
admin
734 6
Европейска аграрна политика
16 стр.

Европейска аграрна политика

Генно модифицирани организми / ГМО / Генно модифицирани продукти / ГМП / 1. Резюме. 2. Какво е ГМО продукт. 3. Въздействието на ГМО върху човешкото тяло. 4. Как ни унищожават ГМО. 5. Филм за Монсанто и кратък клип за ГМО. 6. Литература.
tarnovqnka
0 0