Резервати и национални паркове в България
17 стр.

Резервати и национални паркове в България

Някога, преди появата на човека и активната му намеса върху природата, цялата планета е била "резерват". Днес в понятието резерват се включват защитени от закона местности, в които живеят редки или защитени от изчезване интересни животински и...
dannyboy
23 1
Резервати национални и природни паркове в България
25 стр.

Резервати, национални и природни паркове в България

В презентацията са изброени някои резервати, национални и природни паркове. За всеки резерват, национален или природен парк е написана кратка информация...
silviQ
79 4
Защитени природни обекти в България
18 стр.

Защитени природни обекти в България

Защитени територии в България е обобщено понятие, обхващащо всички паркове, резервати, забележителности и защитени местности. В България през годините са обявени множество такива територии...
nerven
15 3
Парк Централен Балкан
10 стр.

Парк "Централен Балкан"

Презентацията е създадена, за да представи особеностите, характеристиките, забележителностите и природните дадености на Централен балкан и намиращите се на територията му резервати...
ivan40
0 0
Резерват Сребърна-една сбъдната мечта
13 стр.

Резерват "Сребърна"-една сбъдната мечта

България е страна с великолепна природа, богата на уникални природни ресурси, великолепни резервати, влажни зони, десет от които с международно значение. Една от тях бихме могли да определим като "Сбъдната Европейска мечта" - ПР "Сребърна&q
ndoe
6 1