Развитие на речта у децата от ранна възраст
57 стр.

Развитие на речта у децата от ранна възраст

Ранна възраст е уникален период в развитието на човека, период на бърз растеж, бързо развиване на неговите функционални и интелектуални възможности, осъществява се и бурно физически и психическо развитие, поставят се основите на личността...
dannyboy
7 3
Природа и културно наследство на България
10 стр.

Природа и културно наследство на България

След края на двете войни в историята на човечеството светът бързо се съвзема. Наблюдава се развитие и растеж в икономиката, повишаване на жизнения стандарт, необходимост на човека от пътуване и пребиваване извън страната и сивото ежедневие.
silviQ
0 0
Значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи
61 стр.

Значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи

Последните няколко преходни години от икономическото развитие на българската държава потвърждават важността на състоянието на финансовата система и връзката му с икономическите спадове и растеж...
silviQ
0 0
Икономическо развитие на света в края на 19 и началото на 20 век Германия
12 стр.

Икономическо развитие на света в края на 19 и началото на 20 век (Германия)

В началото на 70- те години на 19 век световната икономическа конюнктура преминава от растеж към депресия. В преходните две десетилетия ръстът на производство се дължи предимно на инвестиции в инфраструктурата...
nini20
15 0
Проект Регионално развитие и регионална политика на България
14 стр.

Проект "Регионално развитие и регионална политика на България "

Регионалната политика общо и конкретно цели повишаване степента на заетост на ресурсите в района, ускоряване на регионалния икономически растеж, преодоляване на съществените териториални диференциации и подобряване на начина на живот на хората....
dannyboy
3 0
Природни ресурси и икономика Използване на природните ресурси в България като възможност за излизане от икономическата криза и постигане на икономически растеж
85 стр.

Природни ресурси и икономика. Използване на природните ресурси в България като възможност за излизане от икономическата криза и постигане на икономически растеж

България има всички необходими природни ресурси и потенциал за развитие във всички отрасли и във всички региони, където могат да се използват нови технологии...
silviQ
0 0
Влияние на икономическия растеж на България върху доходите и цените на недвижимите имоти
66 стр.

Влияние на икономическия растеж на България върху доходите и цените на недвижимите имоти

Икономическото развитие предполага провеждането на икономическа политика, чрез която държавата, като основен субект реализира основните цели на общественото икономическо развитие...
lubega
0 0
Развитието на финансовите пазари като предпоставка за икономическия растеж
17 стр.

Развитието на финансовите пазари като предпоставка за икономическия растеж

Развитието на финансовата система има важен принос за състоянието на икономиката на дадена страна. Резултатите от съвременните изследвания наблягат на факта, че индикаторите за финансовото развитие, като високите равнища на финансови активи и...
mOn
3 1
Представяне обхвата на оперативната програма Регионално развитие
13 стр.

Представяне обхвата на оперативната програма “Регионално развитие”

Началото на Европейския съюз е свързано със стремежа на държавите членки да осигурят непрекъснато икономическо благосъстояние, основано на стабилен икономически растеж, ниска безработица и социален модел, базиран на отговорността към околната среда.
messi
0 0