Разработка на урок по български език Род и число на съществителното име
5 стр.

Разработка на урок по български език "Род и число на съществителното име"

Разработка на урок по български език за 2-ри клас. Образователни цели, затвърдяване на знанията за съществително име и неговите граматически категории род и число...
messi
82 5
Правилни и неправилни дроби - разработка на урок за 5 клас
10 стр.

Правилни и неправилни дроби - разработка на урок за 5 клас

Образователни цели: усвояване на понятията правилна, неправилна дроб и реципрочна дроб; начините за записване на обикновена дроб; какво означават числителят и знаменателят на една дроб....
ivan40
50 4