Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки
105 стр.

Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки

Целите в настоящата разработка са да дадат основна представа за основните проблеми пред търговските банки по отношение привлечения капитал и в частност в практическата част по отношение на...
gecata_maina
0 0
Търговия с недвижима собственост
11 стр.

Търговия с недвижима собственост

Целта на настоящата разработка е да проследи тенденциите в развитието на търговията с недвижими имоти. През последните години икономическият подем в страната в голяма степен се определя от скока на недвижимите имоти и свързаните с това индустрии – строите
guffy
1 0
Изследване на връзката между тревожността агресивността и сложна сензомоторна реакция на студенти
47 стр.

Изследване на връзката между тревожността, агресивността и сложна сензомоторна реакция на студенти

В настоящата разработка се обръща внимание на състоянията тревожност и агресивност, и как те оказват влияние върху сензомоторните реакции при хората...
cblock
6 0
Развитие на туристически продукт и маркетинг на дестинация Велинград
8 стр.

Развитие на туристически продукт и маркетинг на дестинация Велинград

Цeлтa нa нacтoящaтa разработка e дa прeдcтaви тeкущoтo cъcтoяниe, тeндeнциитe и прoблeмитe нa Oбщинa Велинград и възмoжнocтитe, кoитo cъщecтвувaт зa прeвръщaнeтo му в aтрaктивeн туриcтичecки цeнтър...
ndoe
0 0
Предприемачески план
11 стр.

Предприемачески план

Предприемаческият план е разработен във връзка с разширяване на съществуващата стопанска дейност куриерски услуги и оптимизиране на разходите с цел увеличаване на печалбата от дейността, както и разработка на услугата "градски куриер"...
ivan40
4 0