Стратегии за управление на организацията и на човешките ресурси в условията на икономическа криза
8 стр.

Стратегии за управление на организацията и на човешките ресурси в условията на икономическа криза

За целите на настоящата разработка е избрана като обект на изследване фирма "Униспед инс" ЕООД. Дейността на компанията обхваща всички основни видове спедиторски и транспортни услуги, свързани с автомобилен, контейнерен, въздушен .....
ndoe
7 0
Маркетингови стратегии при позиционирането на продукт или услуга на IT бранд сред брандове от същото естество
10 стр.

Маркетингови стратегии при позиционирането на продукт или услуга на IT бранд сред брандове от същото естество

Настоящата разработка ще разгледа кои са подходящите маркетингови стратегии, различни техники и тактики, които компанията трябва да приложи при позиционирането на своя IT продукт, за да бъде той успешен...
ndoe
0 0