Организация на облагането с ДДС в България
9 стр.

Организация на облагането с ДДС в България

Целта на настоящата разработка е да се разкрият основните аспекти свързани с облагането с данък добавена стойност в България. За постигането на тази цел е необходимо да се разгледат разпоредбите на българското законодателство...
nerven
0 0
Стратегии за управление на организацията и на човешките ресурси в условията на икономическа криза
8 стр.

Стратегии за управление на организацията и на човешките ресурси в условията на икономическа криза

За целите на настоящата разработка е избрана като обект на изследване фирма "Униспед инс" ЕООД. Дейността на компанията обхваща всички основни видове спедиторски и транспортни услуги, свързани с автомобилен, контейнерен, въздушен .....
ndoe
7 0
Маркетингови проучвания
11 стр.

Маркетингови проучвания

През последните години забързаният начин на живот се отрази изключително много на здравословното състояние на хората и на начина, по който изглеждат. По тази причина настоящата разработка разглежда дейността на дамски фитнес салони Феерия в София...
daniche90
0 0