Избор на софтуерен продукт за организация на личните финанси
10 стр.

Избор на софтуерен продукт за организация на личните финанси

В настоящата разработка ще бъде изготвена оценка на програмен продукт за организация на личните финанси въз основа на система от предварително определени показатели. За обект на анализа избрахме програмата "You need a budget 4" (YNAB 4)
rusev02
0 0
Избрали ли сте подходящите лидери
10 стр.

Избрали ли сте подходящите лидери

Обект на анализ в настоящата разработка ще бъде първата глава на една от книгите от поредицата на Harvard Business Review Press, а именно "Формирането на лидери". Тази начална глава носи името "Избрали ли сте подходящите лидери
daniche90
0 0
Излизане на външен пазар
17 стр.

Излизане на външен пазар

Представената разработка обхваща всички варианти за избор на форми за излизане и установяване на задграничните пазари.Казусът е структуриран спрямо изискванията като са проследени характеристиките на смесените предприятия зад граница...
ndoe
0 0
Измерване в комуникацията
10 стр.

Измерване в комуникацията

Цел на настоящат разработка е да се утонят свойствата на един клас реактивни параметрични двуполюсници, съдържащи кондензатори, резистори, бобини и аналогов ключ, които са изследвани в разновидности...
ivan40
1 0
ИЗМЕРВАНЕ НА КРИЗИ
29 стр.

ИЗМЕРВАНЕ НА КРИЗИ

Едно отправно и същевременно обвързано с основната идея на предлаганата разработка определение за кризи е, че те представляват реализирането на възможни заплахи, които носят риск от ескалиране на информационната интензивност
messi
0 0
Изследване
100 стр.

Изследване

Целта на настоящата разработка е да дефинира проблемите, стоящи пред "Аксон България" ООД, да анализира силните и слаби страни в маркетинговата политика на компанията и да очертае изводи и препоръки относно възможностите за реализация на пазара.
mOn
3 0
Изследване на връзката между тревожността агресивността и сложна сензомоторна реакция на студенти
47 стр.

Изследване на връзката между тревожността, агресивността и сложна сензомоторна реакция на студенти

В настоящата разработка се обръща внимание на състоянията тревожност и агресивност, и как те оказват влияние върху сензомоторните реакции при хората...
cblock
6 0
Инвестициите като обект на счетоводно отчитане
63 стр.

Инвестициите като обект на счетоводно отчитане

Проблемите, възникващи при счетоводната трактовка на инвестициите, са малко изследвани у нас, което определя и актуалността на проблематиката, разглеждана в настоящата разработка...
ndoe
0 0