Алеко Константинов - Разни хора - разни идеали
1 стр.

Алеко Константинов - Разни хора - разни идеали

Алеко Константинов е извисена и чиста личност, представител на младата генерация български интелигенти след Освобождението, продължител на реалистичните и демократичните традиции на българската литература. Животът и творчеството на писателя са изява на...
mOn
0 0
Анализ на IV фейлетон от цикъла Разни хора разни идеали
2 стр.

Анализ на IV фейлетон от цикъла "Разни хора, разни идеали"

Животът и творчеството на Алеко Константинов преминават в непрестанен нравствен конфликт между неговия духовен идеализъм и материализма на заобикалящите го обществени порядки...
mOn
13 3
Възникване и развитие на рекламата
2 стр.

Възникване и развитие на рекламата

Миналото на рекламата е някъде в мрака на дълбоката древност. Още строителите на пирамидите, жителите на гръцките полиси и гордите римски граждани търсели начин да се осведомят за игри, сравнения, жертвоприношения, както и за разни стоки и услуги...
mOn
0 8