Социална психология
9 стр.

Социална психология

Социологическият подход представлява интересен и съществен елемент, характеризиращ се с разглеждане на социализацията на индивидите като интегрален резултат от въздействието на общата структура на обществото...
messi
29 7
Бизнес план - тайфун холидейз оод
29 стр.

Бизнес план - "тайфун холидейз" оод

Продуктова политика. Описание на продуктите, който се продават от „Тайфун холидейз” оод: организирани турове за разглеждане на забележителностите на световните столици и някои по-значителни градове - културни, бизнес, архитектурни световни центрове...
admin
13 5
Основи на управлението
8 стр.

Основи на управлението

В сравнително кратката си история управленската наука преминава през няколко етапа които се различават по начина на разглеждане на взаимовръзката "предприятия-среда" и търсеният резултат от управлението му....
gecata_maina
87 3