Алтернативи за развитие на селския туризъм всело Бръшлян
6 стр.

Алтернативи за развитие на селския туризъм всело Бръшлян

Селският туризъм е един от най-бързо развиващите се съвременни видове туризъм в България. Село Бръшлян предоставя голямо разнообразие от природни и антропогенни ресурси, които са предпоставка за развитието му. Изборът ми беше повлиян от огромното разнообр
denny7o
0 0
Тенденции за развитие на селския туризъм в Пирин
9 стр.

Тенденции за развитие на селския туризъм в Пирин

България разполага с изключително благоприятни основни фактори за туристическо развитие: климат, релеф, флора, фауна, води, географска близост до европейските емитивни пазари, добри екологични условия, работна сила...
rusev02
0 0
Същност на туризма Видове туризъм
16 стр.

Същност на туризма. Видове туризъм

Първите сведения за развитие на селския туризъм датират от 16/17 в. и отнасят за северно европейските градове, където аристократите често летували в чифлици, къщи и др. свои и чужди владения, намиращи се в околностите на градовете....
lubega
7 0
Възможности за развитие на селски туризъм в община Две могили
28 стр.

Възможности за развитие на селски туризъм в община Две могили

Определянето на селския туризъм, като устойчива форма на туризъм, разкрива възможността за икономически напредък на изостанали селски райони, но разположени сред непокътната природна среда...
messi
15 1