Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 2009-2011г
16 стр.

Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 2009-2011г.

Заплащането на труда като част от управлението на трудовите ресурси включва всички видове възнаграждения, които работещите получават за работата си във фирмата...
ivan40
0 0
Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1989-2009г
8 стр.

Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1989-2009г.

Работната заплата или цената на работната сила е стойностна категория, която се налага в пазарното стопанство като универсална икономическа форма и започва да функционира в най-широки мащаби...
mOn
44 8
Работна заплата
9 стр.

Работна заплата

Под доход на наетите лица следва да се разбира РЗ и всички ползи, компенсации и облаги, които наетите лица получават от работодателите си, по време и след изтичането на трудовото или служебното правоотношение...
gecata_maina
1 0
Предимства и недостатъци на минималната работна заплата
5 стр.

Предимства и недостатъци на минималната работна заплата

Минималната работна заплата се възприема като измерител на най-ниското заплащане на труд в страна, регулирането на което се осъществява с постановление на Министерски съвет при отчитане...
admin
17 0
Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1990-2012г
14 стр.

„Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1990-2012г.“

Преходът от централизирано планово управление на държавата към изискванията и принципите на пазарната икономика постави с особена острота редица въпроси към прилаганите до този момент икономически категории и в частност към социално-икономическата категор
nadivo111
11 3
Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 20092011г
16 стр. очаква одобрение

Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 2009/2011г.

Заплащането на труда като част от управлението на трудовите ресурси включва всички видове възнаграждения, които работещите получават за работата си във фирмата
messi
0 0