Пазар на труда Характеристика Търсене ипредлагане на трудРаботна заплата
1 стр.

Пазар на труда. Характеристика. Търсене ипредлагане на труд.Работна заплата.

Търсенето и предлагането на труда на пазара и определянето на заплатите според характеристиката на пазара на труда.Действието на синдикатите на трудовия пазар.
loli
8 1
Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 2009-2011г
16 стр.

Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 2009-2011г.

Заплащането на труда като част от управлението на трудовите ресурси включва всички видове възнаграждения, които работещите получават за работата си във фирмата...
cblock
0 0
Работна заплата
11 стр.

Работна заплата

Работната заплата e паричното трудово възнаграждение или заработка, определени в съответствие със споразумение между работодателя и синдикатите, с националното законодателство или с нормативен акт на правителството.....
emoto_92
3 0
Себестойност на продукцията и услугите същност видове място в мениджмънта
6 стр.

Себестойност на продукцията и услугите – същност, видове, място в мениджмънта

Себестойността е паричен израз на разходите за производството и реализацията на продукцията. В себестойността на продукцията се включват разходите на фирмата за материали, суровини, горива, енергия, амортизационни отчисления, работна заплата, разходи...
lubega
21 0
Труд и работна заплата
1 стр.

Труд и работна заплата

Необходимо е да се спазват и ограничителните условия, регламентирани от държавните органи с утвърдените нормативни документи. Всичко това налага показателите по плана да се разработват комплексно за изпълнението на основните задачи...
dannyboy
3 0
Средна годишна работна заплата по райони
5 стр.

Средна годишна работна заплата по райони

Според синдикатите, разгледани в динамика, проблемите се задълбочават. Все по-големи стават социалните неравенства между регионите, а степента на поляризация на доходите става все по-голяма...
dannyboy
0 0