Анализ на фирма Асеновград БТ АД
37 стр.

Анализ на фирма "Асеновград БТ" АД

ПЕСТ анализ, финансов анализ, SWOT анализ. Цели на фирмата. Стратегии за осъществяване на целите. Основни параметри на корпоративната стратегия. Параметри на функционалните стратегии използвани от фирмата. Работна програма за реализация...
silviQ
16 2
Бизнес проект за семеен хотел в село Кранево
13 стр.

Бизнес проект за семеен хотел в село Кранево

Настоящият инвестиционен план цели да опише работна идея за създаване, модернизиране и оборудване на несъществуващ обект, като той се превърне в модерен, семеен център за отдих на туристи ...
mOn
53 4
Видове обхват и предназначение на плановете свързани с осигуряването на човешките ресурси
1 стр.

Видове, обхват и предназначение на плановете, свързани с осигуряването на човешките ресурси

Като се има в предвит какви видове стратегии се разработват и прилагат в областта на човешките ресурси, се съставят и планове за потребностите от работна сила.
dannyboy
4 0