Тренинг - семейство
3 стр.

Тренинг - семейство

В научната литература съществуват различни определения за семейството. То е предмет на изследване на редица науки като педагогика, психология, философия и др. и се разглежда въз основа на същността на дадена наука и водещите принципи на...
nerven
24 0
Психически климат и психическа атмосфера в училищния клас Взаимоотношения и противоречия
10 стр.

Психически климат и психическа атмосфера в училищния клас. Взаимоотношения и противоречия

Системата на съвременната психология включва над 30 самостоятелни области и направления: психология на труда, социална психология, медицинска ( "клинична" ) психология и други. Една от главните области на психологическата наука е и ...
ivan40
10 0
История на психологията
4 стр.

История на психологията

Съзнанието е вътрешна трансформация на натуралната психология в културна, посредствена на използването на знаци и значения. Съзнанието има сложна аналогия, глобални взаимно свързани структури. Индивидуално волеви структури на съзнанието...
admin
11 0
Психология на учителският труд
5 стр.

Психология на учителският труд

Характерни особености на учителската професия. Психологически характеристики на педагогическата дейност. Психология на личността на учителя. Потребности и мотиви за педагогическа дейност и личните качества на учителя....
ivan40
0 0
Психологическата същност на предприемаческата дейност
2 стр.

Психологическата същност на предприемаческата дейност

Проблемът, свързан с дейността е един от основните в съвременната психология. През първата половина на ХХ век за пръв път в психологическата наука. Рубенщайн разработва въпроса за връзката между дейност и психика като методологически принцип на...
gecata_maina
7 0
Едуард Клапаред
32 стр.

Едуард Клапаред

Едуард Клапаред (24.03.1873 в Женева – 29.09.1940) е швейцарски психолог, професор в Женевския университет от 1915 г. до 1940 г., доктор по медицина от 1897г. Той посвещава живота си на изследването на психологични проблеми като психология на развитие...
nerven
6 0