Икономическа оценка на ефективността на инвестиционните проекти
10 стр.

Икономическа оценка на ефективността на инвестиционните проекти

Използват се две основни групи методи и показатели за икономическа оценка на ефективността на инвестиционните проекти – статични (прости) и динамични (дисконтови) методи, което изисква добро познаване на сравнителните им предимства и недостатъци.
messi
2 0
Пищови по Биохимия
21 стр.

Пищови по Биохимия

Ензимите са биологичните катализатори.Познати са над 2000 ензими.Те са специализирани белтъци,които ускоряват биохимичните реакции милиони и милиарди пъти.Разделят се на прости-изградени само от АК,и сложни-от АК,небелтъчнасъставка-коензим...
ndoe
147 11
Цех за производство на бели вина с годишна производителност 6106 kg грозде
78 стр.

Цех за производство на бели вина, с годишна производителност 6.106 kg грозде

Цех за производство на бели вина, с годишна производителност 6.106 kg грозде...Принципите на лозарството и винарството са учудващо прости. Оставена на произвола на съдбата, една лоза ще се приспособи към всяка почва, за да продължи да се развива...
dannyboy
4 1
On line рекламата
3 стр.

On line рекламата

Характерно за рекламите е те да са прости за разбиране, тъй като профила на аудиторията им обхваща средностатистическото население. Хумор, умерена интелигентност, гъвкавост, разнообразни цветове и мелодии са някои от средствата....
admin
4 0