Съхранение на зърнени храни
5 стр.

Съхранение на зърнени храни

Производството на зърно е основно направление в развитието на селското стопанство. В световен мащаб то нараства и играе огромна роля, както за изхранването на населението и развитието на зърнопреработващата промишленост, така също и за развитието...
nezabravima
4 0
Управление на операциите
11 стр.

Управление на операциите

Фирмата, която избрахме за обект на нашия анализ е Сънфудс България ЕООД (Sunfoods Bulgaria). Фирмата работи в областта на хранителната промишленост, като е специализирана в производството на хамбургери и сандвичи...
lubega
0 0
Усъвършенстване мениджмънта и инженеринга на фирма
23 стр.

Усъвършенстване мениджмънта и инженеринга на фирма

Фирмата е 100% частно дружество, представлявано от петима акционери, приватизирали бившата общинска фирма “Карлък” ЕООД – гр. Смолян и е регистрирана в отрасъл “Промишленост...
ndoe
0 0
Енергия и продуктивност на екологичната система
27 стр.

Енергия и продуктивност на екологичната система

Консервна промишленост: отпадъчните води съдържат голямо количество органични вещества, почистващи и избелващи агенти, хлориди, неразтворени вещества, остатъци от пестициди и други. Месодобивна и месо преработвателна промишленост: отпадъчните води...
silviQ
10 1
Хранително-вкусова промишленост в света
15 стр.

Хранително-вкусова промишленост в света

Хранително-вкусовата промишленост заедно с леката промишленост се нарича "индустрия за човека",тъй като задоволява неговите ежедневни потребности от различни видове храни. Тя играе първостепенна роля при създаването на изобилие...
ivan40
7 2
Цистерна
20 стр.

Цистерна

Характеристика на изделието. Изделието "цистерна" е предназначено за съхранение на течности за хранително вкусовата промишленост. То се състои от пет части. Материалът на изделието е аустенитна корозионноустойчива стомана с общо предназн
messi
0 0
Макроикономически показатели за обема на произведения продукт
2 стр.

Макроикономически показатели за обема на произведения продукт

В макроикономическите показателите има различия при двете методологически при двете методологически концепции на отчетността. Макроикономически показатели за продукта по СМП – включват: промишленост, строителство, селско и горско стопанство,
emoto_92
1 1