Усъвършенстване мениджмънта и инженеринга на фирма
23 стр.

Усъвършенстване мениджмънта и инженеринга на фирма

Фирмата е 100% частно дружество, представлявано от петима акционери, приватизирали бившата общинска фирма “Карлък” ЕООД – гр. Смолян и е регистрирана в отрасъл “Промишленост...
ndoe
0 0
Макроикономически показатели за обема на произведения продукт
2 стр.

Макроикономически показатели за обема на произведения продукт

В макроикономическите показателите има различия при двете методологически при двете методологически концепции на отчетността. Макроикономически показатели за продукта по СМП – включват: промишленост, строителство, селско и горско стопанство,
emoto_92
1 1
Отпадъци
33 стр.

Отпадъци

Отпадъци от промишлеността, селското стопанство, бита и транспорта – същност, видове, проблеми за околната среда, химическа промишленост, металургическа промишленост, минно-добивна промишленост, селско стопанство, транспорт, други...
nerven
6 0
Създаване на предприятието - ЛОТОС АД
5 стр.

Създаване на предприятието - „ЛОТОС“ АД

Създаване на предприятието - „ЛОТОС“ АД е една от водещите компании е текстилната промишленост на България. Създадено през 1937 година акционерното дружество успява през годините да преодолее препядствията ...
mi6lenceto7
34 4
Съхранение на зърнени храни
5 стр.

Съхранение на зърнени храни

Производството на зърно е основно направление в развитието на селското стопанство. В световен мащаб то нараства и играе огромна роля, както за изхранването на населението и развитието на зърнопреработващата промишленост, така също и за развитието...
nezabravima
4 0