Създаване и редактиране на електронна схема в графичния редактор Schematics Изследване и оптимизиране на постояннотоковия режим на усилвател чрез Pspice
9 стр.

Създаване и редактиране на електронна схема в графичния редактор Schematics. Изследване и оптимизиране на постояннотоковия режим на усилвател чрез Pspice

Схема на променливотоков усилвател ОЕ в Shematics. Изпълнението на задачата следва процедурата дадена в „Демонстратор: ОЕ Schematics"....
admin
2 0
Трифазен променливотоков регулатор
13 стр.

Трифазен променливотоков регулатор

Променливотоковите тиристорни регулатори са силови електронни устройства, които преобразуват променливотокова електроенергия с определени стойности на мощността, напрежението и тока в променливотокова електроенергия с други стойности...
silviQ
12 0