Природният газ в геополитическата битка за Източна Европа
36 стр.

Природният газ в геополитическата битка за Източна Европа

От хиляди години горивата са важен фактор за съществуването на човечеството. независимо от техния вид и произход. Горивата могат да бъдат както добивани по изкуствен начин така и могат да бъдат естествени горива. Химичните горива....
admin
1 0
Антропогенно замърсяване и социално екологични проблеми
20 стр.

Антропогенно замърсяване и социално екологични проблеми

Под замърсител в екологията се разбира всяко вещество с физичен произход, химично съединение или биологичен вид, което попада в природната среда в количества, превишаващи допустимите норми. А замърсяването е самото въздействие на тези вещества, което...
dannyboy
30 0
Понятие и видове бюджетни приходи Правен режим Бюджетни приходи с гражданскоправен и санкционен произход
8 стр.

Понятие и видове бюджетни приходи. Правен режим. Бюджетни приходи с гражданскоправен и санкционен произход

Повечето от държавните институции в страната – Президентство, Министерски съвет, различните съдилища, Народното събрание се издържат от бюджета на страната...
dannyboy
0 0
Рене Декарт 1569-1650- велик философ и представител на aнтропологията през Новото време
19 стр.

Рене Декарт (1569-1650)- велик философ и представител на aнтропологията през Новото време

Антропология- същност и стикови зони на антропологията с други сфери на знанието Терминът "Антропология" има гръцки произход и е въведен от Аристотел. В широк смисъл на думата към "Антропология" могат да се отнесат всички знания за чов
mOn
7 1
Семейството на общото право
13 стр.

Семейството на общото право

Произход и възникване на системата на общото право, разпространение на системата, структура, състав и йерархия на източниците на правото, структура и система на правото, павораздавателна система, съдебните заседатели – жури.
dannyboy
3 0
Остър хирургичен корем от гинекологичен произход
6 стр.

Остър хирургичен корем от гинекологичен произход

Макар и разположени в малкия таз, вътрешните гениталии на жената са интраабдоминални органи. Затова редица тежки патологични промени в тях могат да доведат до състояние на интраабдоминална драма – остър корем...
legolas
17 0