Социална закрила и социално включване на етносни малцинства
8 стр.

Социална закрила и социално включване на етносни малцинства

В Диркеция "Социално подпомагане" град Видин, най-често срещаните граждани са от ромски произход. Видин е градът с най-голям процент жители от ромски произход. Квартал "Нов път", което е ромското гетото в града, наброява над 15 000...
mOn
0 0
Масов туризъм
86 стр.

Масов туризъм

Лекции по масов туризъм при проф. д-р Георги Сомов: туризъм – тя има френски произход и означава най-общо почивка и развлечение, с туристическа цел. Туризъм - по същността си е икономическа дейност, която е насочена към създаване, предлагане...
admin
10 0
Траки и тракийска култура
1 стр.

Траки и тракийска култура

Племена с индоевропейски произход, които образуват етнокултурна общност на територията между Карпатите и Егейско море с някои острови, заемат също зони от Мала Азия и северното крайбрежие на Черно море.
dannyboy
6 1
Произход възникване същност и характерни черти на местното самоуправление
15 стр.

Произход (възникване), същност и характерни черти на местното самоуправление

Местното самоуправление в българия има хилядолетна история, то е съществувало в една или друга форма дори и когато националната държава не е присъствала на политическата карта...
admin
6 1
Раси и расизъм
7 стр.

Раси и расизъм

Рефератът на тема "Раси и расизъм" представя основна информация за видовете раси, техния произход, разпространение и външни белези, както и за расизма като система от предразсъдъци, дискриминираща определена раса като "по-низша"....
ivan40
115 3
Финанси
24 стр.

Финанси

Думата финанси има латински произход и означава приключване, край на нещо, приключване на парични сделки и операции. Понятието финанси е свързано с парични сделки, парични операции и парични плащания. Едва през 17 в. с понятието финанси...
mOn
1 0