Дарби и способности Талант и гениалност
4 стр.

Дарби и способности. Талант и гениалност.

Ролята, която способностите играят в живота на човека – сега и в бъдеще, дава основание на редица учени от различни научни клонове да се занимават с тях. Още Платон говори за това, че хората са различни по произход – едни са насочени към управление....
emoto_92
77 3
Целта на разказа е не чудотоа неговият смисъл-Осъдени души
1 стр.

Целта на разказа е не чудото,а неговият смисъл.-„Осъдени души”

Димов ни представя една англичанка с аристократичен произход, отдадена на охолствата на живота, задоволена в своите прищевки, за която мъжете в живота са просто развлечение...
nicky931
17 0
Аутизъм Какво е аутизъм
7 стр. очаква одобрение

Аутизъм. Какво е аутизъм ?

Какво е аутизъм ? Терминът аутизъм е от гръцки произход и в точен превод означава ”съществуване сам по себе си.Аутизмът представлява усамотяване, самоизолиране. Аутизмът е психично заболяване, което засяга развитието на мозъка, а от там и поведението на
messi
0 0
Олигопол - характеристика и особености
3 стр.

Олигопол - характеристика и особености

Понятието "олигопол" е от гръцки произход (олиго – малко, пол – продавачи). Утвърждава се като доминираща пазарна структура в средата на 20в. Осн. причина за появата на олигополните пазари са икономиите от мащаба, сливанията и поглъщанията...
ndoe
25 0