Инвестиционен проект за развитие на селски туризъм създаване на хотел
30 стр.

Инвестиционен проект за развитие на селски туризъм – създаване на хотел

Фирма "Теодор Бочев" е със статут на едноличен търговец.Дейността й се състои в отдаването под наем на вила или самостоятелни легла под наем в село Бойково.Във фирмата ще работят трима служители: управител ,счетоводител и поддръжка...
loli
5 2
Разработване на проект от сектор quotТуризъмquot по приоритет 3 на оперативната програма за регионално развитие или мярка 313 от програмата за развитие на селските райони
7 стр.

Разработване на проект от сектор "Туризъм" по приоритет 3 на оперативната програма за регионално развитие или мярка 313 от програмата за развитие на селските райони

През последните 20 години туризма в България се характеризира с много висок темп на развитие, което доведе до ултра-урбанизиране и пренасищане в туристическите курорти...
cblock
0 0
Бизнесплан на туристически обект
15 стр.

Бизнесплан на туристически обект

Идеята за настоящия проект е да се изгради малък семеен хотел "Изгрев" в района на м. Батова (с. Долище). Идеята е свързана с възможностите за развитие на еко и селски туризъм в района както и все още сравнително ниските цени на земята там.
messi
8 1
Бизнес план за изграждане на хотел в областта на алтернативния туризъм в община Ивайловград
31 стр.

Бизнес план за изграждане на хотел в областта на алтернативния туризъм в община Ивайловград

Описание на идеята: целта на настоящия проект е изграждане на база за предлагане на алтернативен туристически продукт в района на град Ивайловград, област Хасково....
mOn
17 4