Бизнесплан на туристически обект
15 стр.

Бизнесплан на туристически обект

Идеята за настоящия проект е да се изгради малък семеен хотел "Изгрев" в района на м. Батова (с. Долище). Идеята е свързана с възможностите за развитие на еко и селски туризъм в района както и все още сравнително ниските цени на земята там.
messi
8 1
Разработване на проект от сектор quotТуризъмquot по приоритет 3 на оперативната програма за регионално развитие или мярка 313 от програмата за развитие на селските райони
7 стр.

Разработване на проект от сектор "Туризъм" по приоритет 3 на оперативната програма за регионално развитие или мярка 313 от програмата за развитие на селските райони

През последните 20 години туризма в България се характеризира с много висок темп на развитие, което доведе до ултра-урбанизиране и пренасищане в туристическите курорти...
cblock
0 0
Инвестиционен проект за развитие на селски туризъм създаване на хотел
30 стр.

Инвестиционен проект за развитие на селски туризъм – създаване на хотел

Фирма "Теодор Бочев" е със статут на едноличен търговец.Дейността й се състои в отдаването под наем на вила или самостоятелни легла под наем в село Бойково.Във фирмата ще работят трима служители: управител ,счетоводител и поддръжка...
loli
5 2
Маркетингова стратегия на фирма
20 стр.

Маркетингова стратегия на фирма

Идеята на настоящия проект е да се изгради хотел в град Поморие. Тя е свързана с възможностите за развитие на морския и балнео-туризма в района, както и голямото търсене, предвид благоприятното климатично разположение на града, плажа, калолечението...
dannyboy
0 0
Оценка на инвестиционен проект
11 стр.

Оценка на инвестиционен проект

Инвестиционните решения във фирмата се котират с най- висок рейтинг на значимост по отношение перспективите за развитие на бизнеса и формирането на пазарната стойност на компаниите...
admin
16 1
Проект по сливане и придобиване на фирма
22 стр.

Проект по сливане и придобиване на фирма

Сливанията и поглъщанията, като процеси характерни за съвременния бизнес, са започнали своето развитие още ХХ-ти век. Поради тази причина, те се изследват теоретично, правят се съответните анализи, оценяват се в практически план за това време. Оказва се,
messi
0 0